Tuberkulose


 

Tuberkulose er en av verdens farligste sykdommer og tar livet av over 2 millioner mennesker hvert eneste år. Norge var også hardt rammet av sykdommen, og på slutten av 1900-tallet, tok den livet av 6 000 – 7 000 nordmenn årlig. Fra 1895-1955, tok tuberkulose trolig livet av nesten 300 0000 nordmenn. Sykdommen ble stort sett behandlet på sanatoriumsopphold, en klinikk som fungerte mer som en karantene, snarere enn et sykehus. Grunnen var at frem til 1940-tallet, var medisinen som ble brukt mot tuberkulose, veldig lite effektivt og de fleste døde av sykdommen.

Bilderesultat for tuberkulose statistikk

Grafen er hentet fra ndla.no og viser en oversikt over hvor mange nordmenn som blir smittet årlig.

 

Tuberkulose dreper

Tuberkulose er en av verdens mest dødelige sykdommer, og det er ikke uten grunn. Bakterien Mycobacterium tuberculosis er det som foråsaker sykdommen. Den er luftbåren og kan lett smitte gjennom hoste. Når bakterien pustes inn i lungene, reagerer kroppen normalt umiddelbart med forsvar ved å sende ut makrofag. Makrofag er en type celler som spiser bakterien og transporterer den til lymfeknuten der den blir nøytralisert. Problemet er at i visse tilfeller klarer bakterien å reprodusere seg selv raskere enn makrofagene klarer å nøytralisere dem. Bakterien vil da transportere seg gjennom blodsystemet til andre deler av kroppen. Dette inkluderer :

 • Lymfeknuter
 • Ben og ledd
 • Fordøyelsessystemet
 • Nervesystemet
 • Leveren
 • Hjertet

Tuberkulose er svært dødelig selv om det ikke sprer seg til andre organer enn lungene, men dersom det sprer seg til andre organer, er dette svært alvorlig. Bakterien kan ta kontroll over indre organer og sette dem ut av funksjon.

Symptomer følger som :

 • Blodig hoste
 • Sterk feber
 • Forfrysninger
 • Kaldsvette
 • Fullstendig utmattelse

I de verste tilfeller av tuberkulose følger symptomer som:

 • Sterk hjertebank, hjerteinfarkt
 • Nervesystemet slutter å virke
 • Koma
 • Død

 

Bildet viser hvilke områder i verden som er hardest rammet av tuberkulose

tuberkulose statistikk, symptomer, dødelig sykdom