Angst


De aller fleste opplever angst i noen grad i ulike sammenhenger i livet. Det å “ha angst”, vil være en betegnelse på et kontinuerlig problem som kan oppstå daglig og kan minke livsskvaliteten. Noen mennesker sliter så mye med angst at det er vanskelig for dem å leve et normalt liv. Denne formen for angst er en psykisk lidelse.

De fleste som har angst, sliter spesielt i sammenhenger med andre mennesker, men kan også få tilfeldige angstanfall når de befinner seg alene.

Symptomer på angst:

 • Følelse av panikk, sterk usikkerhet
 • Søvnproblemer
 • Tørr munn
 • Pusteproblemer
 • Svimmelhet
 • Pustevansker
 • Urolighet
 • Svette hender / føtter
 • Nummenhet i hendene / tærne
 • Kvalme

 

Forskjellige former for angst:

 

Panikkangst

Panikkangst er den sterkeste formen for angst, og kan oppstå brått og uventet. En med panikkangst beskriver ofte opplevelsen som et øyeblikk der personen får sterke pusteproblemer, vondt i brystet, rask puls og vansker for å gå / snakke.  Noen personer opplever panikkangst mange ganger om dagen, mens andre et par ganger i året. De fleste mennesker opplever det aldri.  Panikkangst kan vare fra under et minutt, til 10 – 20 minutter.

Hva gjør man dersom man får panikkangst?

 • Forsøk å gjenvinn kontroll over pusten, ta dype pustedrag og fokuser på å roe deg selv ned.
 • Ta kontroll over tankene dine, finn noe spesifikt du kan tenke på for å ta fokuset bort fra det som utløser angsten

 

Fobi

Spesifikk fobi vil si å oppleve noen eller noe spesifikt med en spesiell skrekkhet. Mange er redde for edderkopper, men de med fobi for edderkopper (arachnophobia), kan oppleve angstspenninger i kroppen ved å se på et bilde av en edderkopp.

Å leve med fobi, kan ødelegge for livskvaliteten. Den kan være ødeleggende for dagligdagse rutiner,  redusere arbeidsinnsats, redusere selvtillitt osv.

Hvordan vet du om du har fobi?

Å stille diagnosen fobi kan være vanskelig. Redselen fra noe spesifikt må være særdeles uvanlig i forhold til det som er vanlig. Denne redselen må også ha vart i minst 6 måneder. En person som er redd for hunder, vil kanskje gå på andre siden av fortauet hvis han er i ferd med å krysse vei med en hund. En med hunde-fobi, vil i stedet unngå å gå for å handle i redsel for å kanskje møte på en hund.

 

Sosial angst

 

Sosial angst er en type angst som utløses i sosiale situasjoner.  Det å snakke forran mange mennesker, kan være utfordrende for de fleste, men for en med sosial angst, er dette særlig utfordrende. Det kan også være vanskelig å ta ordet når man sitter flere samlet eller å holde en samtale i gang.

I sosiale situasjoner vil en med sosial angst kunne oppleve rødme, vanskeligheter for å snakke, muskelspenninger, svette , osv.  En person med sosial angst vet ikke nødvendigvis at han her sykdommen selv og det er derfor viktig å kjenne til symptomene slik at man kan søke hjelp. Andre symptomer inkluderer hva en med sosial angst tenker om seg selv i ulike sammenhenger: Selvkritisk, lavt selvtillitt, følelse av å være utstøtt – annerledes, ensomhet, redd for hverdagslige ting, redsel for at andre skal se at du er nervøs osv.

Les mer om sosial angst her

 

Posttraumatisk stresslidelse

Kjent som “etterkrigslidelsen”, er en psykisk angstlidelse som kan komme av en spesiell hendelse eller flere hendelser over tid som har hatt en sterk mental belastning på deg.  Symptomene man får er like som ved de andre formene for angst som anspenthet, agitasjon, søvnproblemer, osv. Hvis man drømmer mye om en spesiell traumatiserende hendelse, kan dette være en indikasjon på posttraumatisk stresslidelse.

 

Behandling

 

Angst kan være lett å behandle og de aller fleste får symptomene dempet effektivt.  Det kan likevel ta tid å behandle angst. Noen trenger bare et par uker med behandling, mens andre kanskje flere år. Dette kommer av at det finnes mange forskjellige typer angst, og det er viktig å stille diagnosen før man begynner med behandling. Noen personer kan ha flere typer angst. Angst kan behandles på flere måter, bl.a medisinering og terapi.

 

Terapi som behandling av angst

kognitiv atferdsterapi , CBT ( cognitive-behavioral therapy ) – Er en kjent terapibehandling for angst.  I denne formen for terapi, skal pasienten bli klar over sin psykiske lidelse, forstå den og endre tankemønstre knyttet rundt angsten.  Denne behandlingen gir som regel resultat etter 12-16 uker.

Kognitiv atferdsterapi handler mye om kommunikasjon mellom terapauten og pasienten, men forskjellig fra vanlig terapi, er at behandlingen skal også foregå på fritiden. Pasienten vil normalt få hjemmelekse som innebærer pykiske / fysiske oppgaver som personen helst skal gjennomføre før neste time.  Disse oppgavene varierer med type angst og graden av angsten. Dersom en person f.eks sliter med sosial angst, vil det ofte være oppgaver som er basert på sosial atferd. Dette kan eksempelvis være å spørre en fremmed om hvor mye klokken er.

Det viktigste med denne terapiformen er at det er pasienten selv som skal kontrollere og gjøre seg kjent med sin egen sykdom.

 

 

Eksponeringsterapi

Eksoponeringsterapi går ut på noe av det samme som oppgavene i kognitiv atferdsterapi, men det er mye mer fokus på selve eksponeringen. Her skal pasienten bli utsatt for det den  frykter mest. Dette er spesielt effektivt mot fobier, men har også vist god effekt på sosial angst og OCD.

 

ACT-terapi (asertive community treatment)

En ACT-behandling går ut på å bli behandlet av en gruppe mennesker som sammen skal “overvåke” deg i ditt daglige liv og dokumentere så mye som mulig knyttet til sykdommen. Denne formen for behandling er vanlig på psykiatriske sykehus og derfor vanligst for folk som lider i veldig stor grad av angst.

 

Psykoterapi

Psykoterapi blir som oftest gjort av psykologer og er i stor grad knyttet til at pasienten åpner seg opp og forteller om alt han / hun plages av. Denne formen for behandling har vist seg å være veldig effektivt mot psykiske sykdommer som angst.  Denne formen for behandling skal i utgangspunktet være en anledning for pasienten til å “tømme seg” for alle vonde tanker pasienten bærer på. Dette kan være tanker som personen har holdt på i åresvis uten å ha turt å sagt det til noen. Å endelig ha noen til å høre på problemene sine,  er dokumenrtert i flere tiår til å ha en god effekt på de fleste psykiske sykdommer.

 

Hvordan gå frem for å kontakte hjelp med angst?

Det er mange personer / institusjoner som du kan kontakte for å få hjelp med angst. Du kan snakke med fastlegen din, helsesøster (om du går på skolen ), ringe en psykolog , kontakte familie / venner – Og ved spesielle vansker, kan du kontakte ditt nærmeste psykiatriske sykehus.