Depresjon

Depresjon

 

Å føle seg nedfor fra tid til annen er helt normalt, men når følelser som hjelpeløshet,  sterk fortvilelse og ensomhet ikke slipper taket, kan det hende at du har depresjon. Ting oppleves ikke på samme måte som før. Det kan til og med være vanskelig å komme seg igjennom hverdagen. Selv om alle tidligere ambisjoner og lyster ikke eksisterer lenger, er det godt å vite at det finnes mye du kan gjøre for å forbedre tilstanden med opptil 100%.

 

Depresjon Symptomer

 

 • Mistet interesse i daglige aktiviteter og hobbier.
 • Følelse av ensomhet, hjelpeløshet, håpløshet.
 • Mistet appetitt og gått ned i vekt som et resultat av det. Kan også gå opp i vekt som et resultat av trøstespising.
 • Irritabilitet. Blir fort irritert, sint og nedfor av små ting.  Toleransenivået er vesentlig lavere og andre personer kan oppleves som irriterende.
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Tap av energi.  Vanskelig å utføre daglige aktiviteter. Noen opplever også vanskeligheter med å komme seg opp av sengen.
 • Kan oppleve tilfelde smerter i kroppen. Dette inkluderer hodepine, ryggplager, og magesmerter.
 • Veldig selvkritisk. Kan få følelser som om du ikke er noe verdt, stor skyldfølelse kan også forekomme.
 • Søvnproblemer, kan oppleve insomnia. Problemer med innsovning og våkner tidlig om morgenen. Andre med depresjon opplever også at de sover mye lengre enn vanlig.

Det er viktig å huske på at alle disse symptomene er vanlige og trenger ikke indikere at du har depresjon. Dersom du derimot har flere av disse symptomene og de er sterke og har vart i lengre tid, er det sansynlig at du har depresjon.

Depresjon eller bipolar lidelse?

 

Bipolar lidelse og depresjon er psykiske lidelser som kan ligne på hverandre. I “nedsvingperioden” for personer som har bipolar lidelse, vil dette ofte ligne på depresjon, men det er det ikke. Mange personer blir feildiagnostisert og får antidepressive medisiner som forverrer symptomene. Det er derfor viktig å lære seg forskjellene. Lær mer om symptomer og behandling av bipolar lidelse.

 

Typer depresjon

Det er mange forskjellige typer depresjon. Noen er utløst ved hendelser i livet, mens andre typer depresjon kan være utløst ved kjemiske reaksjoner i hjernen. Typen depresjon beskriver hvor sterk og alvorlig depresjonen er, og hvor lenge den har vart. Å finne ut typen depresjon kan hjelpe i forhold til behandling og eventuelt medisiner.

 

Sterk depresjon

Dersom du føler deg deprimert mesteparten av dagen de fleste dager i uken, vil legen din kunne gi deg diagnosen “sterk depresjon”. Vanligvis følger dette med tett oppfølging og medisinering da dette kan medføre fare for suicidalitet. Dersom du har fem eller flere av symptomene listet ovenfor gjennom en vanlig dag, kan du ha en sterk depresjon.  Ubehandlet varer denne psykiske tilstanden i ca et halvt år.

 

Atypisk depresjon

Dette er en mild for for depresjon. Trenger vanligvis ikke medisinering og små hendelser kan løfte en persjon opp fra denne typen depresjon. Det kan f.eks være en kompliment fra en venn eller fremmed.  Atypisk depresjon er en subform som kan være utløst av din nåværende depresjon. Dersom du nettopp har flyttet til et nytt sted og har levd isolert i noen måneder, kan atypisk depresjon forekomme.  Det beste du kan gjøre, er å bryte mønsteret ved å ta kontakt med andre, meld deg på aktiviteter osv.

 

 

Vedvarende depressiv lidelse

Om du har vært deprimert i en periode på over 2 år, har du en vedvarende depressiv lidelse.  Graden av depresjon kan variere over disse to årene fra sterk depresjon til mild depresjon.

 

Dystymi

Dystymi er en depresjonsform der personen med denne sykdommen, vil oppleve et senket stemningleie av flere års varighet.  I følge University of Hardvard, har tre fjerdedeler av pasienter med Dystymi, også en annen kronisk sykdom eller psykisk lidelse som angst, rusavhengihet eller alhokolisme.  Dystymi har mange av de samme symptomene som de andre typene depresjon. Dette inkluderer følelsen av håpløshet, lavt energinivå, insomni, dårlig selvtillitt, irritabilitet og dårlig appetitt.

 

 

Symptomer på depresjon kan variere med kjønn og alder

 

Depresjon hos menn – Studier har vist at menn har mindre sjans enn andre til å føle hjelpeløshet og fullstendig fortvilelse. De har derimot større sjanse for å få symptomer som irritabilitet og søvnproblemer. Aggresiv atferd.

Depresjon for kvinner – Større sansynlighet for å utvikle følelsen av skam, selvskyldthet og sove for mye. Det er også langt mer vanlig for kvinner å gå opp i vekt enn for menn. Noen kvinner utvikler også bulemi, en ukontrolerbar trang til å spise.

Depresjon for tennåringer – Irritabilitet, mistet matlyst og fysiske smerter som hodepine, vondt i magen, osv.

Depreson for eldre – Eldre personer opplever mindre skam ved depresjon, men har økte symptomer inkludert hodepine, vondt i magen og andre smerter i kroppen.

Utbredelse av depresjon i Norge

 

Det har vært en kraftig økning av personer med depresjon de siste tiårene. Årsakene er uvisst, men forskning tyder på at vi isolerer oss selv mer  enn før og bruker sosiale komminikasjonsmetoder som facebook, twitter, og andre chatteprogrammer som ikke gir oss den fysiske kontakten vi trenger.  Det er anslått at nærmere 40-50% av kvinner og 20-30% menn vil i løpet av livet vil oppleve depresjon. Det er likevel tvil om denne statistikken stemmer, da menn legger som oftest mer skjul på symptomene enn det kvinner gjør. Det er mer sansynlig at kvinner søker hjelp enn menn, og at derfor vil statistikken ikke bli helt presis.

 

Depresjon og suicidalitet

 

Suicidale tanker er vanlig blant folk med depresjon. Det å tenke på tanken av å ta livet sitt av og til er helt normalt, men hos noen tar disse tankene overhånd. De klarer ikke tenke på noe annet og ender opp med selvmord. Dette er det verste tenkelig utfallet av depresjon. Dersom du eller noen andre har noen av disse symptomene på suicidalitet, er det viktig at du tar kontakt med noen.  Det er mange du kan ringe, blant annet 116 123, Mental helse, som er en institusjon åpent 24 timer i døgnet.

 • Dersom noen snakker om å drepe seg selv eller andre
 • Snakker om sterke følelser av hjelpeløshet, håpløshet
 • Snakker mye om døden
 • Ringer andre for å ta farvel
 • Sier at alt ville være bedre uten dem selv
 • En plutselig forandring fra å virke nedfor til å være i godt humør

Det er viktig at du tar disse signalene alvorlig, det kan stå om liv.

 

Depresjon og behandling

 

Behandling av depresjon varierer med graden av depresjon du har. En vanlig profesjonell behandling er samtaleterapi (psykoterapi) med en psykolog eller psykiater. Det er veldig individuelt hvor lenge en deprimert person trenger å gå til en psykolog. Ofte benyttes kognetiv terapi, som brukes til også mange andre forskjellige psykiske sykdommer, blant annet angst, bipolar lidelse og avhengighet. Kognetiv terapi er en metode som kartlegger pasientens problemer, bryter negative tankemønstre og legger til rette for utfordringer for pasienten. Dette kan være dagligdagse gjøremål. For en person med depresjon, varierer disse utfordringene med styrken av depresjon, men aktiviteten kan f.eks være å ta kontakt med en venn, dra på ferie med familien osv.

 

 

Egenbehandling av depresjon

 

Er du deprimert og føler at alt håp er ute, at du er alene og ingen eller ingenting hjelper deg? Med og uten hjelp fra profesjonelle som psykologer og psykiatere, finnes det drøssevis av ting du kan gjøre selv for å forbedre symptomer på depresjon. Det er også fullt mulig å kurere depresjon helt, med disse tipsene til egenbehandling.

 • Sett deg mål.  Selv om depresjon gir deg en følelse av at ingenting har noen mening lenger, må du huske på at du er deprimert og at du er psykisk syk. Sett deg mål som du klarer å gjennomføre, øk vanskelghetsgraden etterhvert. Dette kan være daglige gjøremål i huset, gå turer, snakke med andre personer osv.
 • Få en rutine. Deprimerte personer mangler en god rutine på hverdagen, det kan føles som om dagene smelter i hverandre. Legg deg til samme tid hver dag, stå opp samme tid, spis frokost – osv.
 • Fysisk trening. Det er dokumentert at fysisk aktivitet kan bedre depresjon betraktelig. Grunnen til dette er mange, blant annet økningen av endorfiner. Det kan også være med til å bryte dårlige tankesirkler og få deg til å slappe bedre av.
 • Spis sunt og nok. Å være deprimert har mange symptomer som problemer med matinntaket.  Du vil aldri kunne fungere optimalt både fysisk og psykisk dersom du ikke har spist nok. Lag gjerne en matplan dersom dette kan hjelpe.
 • Prøv noe nytt. Det kan være å ta med noen bekjente på en tur, eller du kan dra på ferie alene. Campe i telt i skogen. Meld deg på yogakurs eller andre typer kurs.