Bipolar lidelse


Hva er bipolar lidelse?

 

Bipolar lidelse, også kjent som manisk-depressiv sykdom, er en hjernelidelse som fører til uvanlige endringer i humør, energi, aktivitetsnivå. Det er fire grunnleggende typer bipolar lidelse; alle av dem involverer klare endringer i humør, energi og aktivitetsnivå. Stemninger du befinner deg i, kan variere fra perioder med ekstremt opprømt, og energisk atferd (kjent som manisk episoder) til veldig trist, “ned”, eller håpløse perioder (kjent som depressive episoder). Disse humørsvingende episodene, kan vare i timer, dager uker eller måneder. Mindre alvorlige maniske perioder er kjent som hypomane episoder.

Ca 100.000 Nordmenn har denne diagnosen. Bipolar lidelse oppstår stort sett som depresjon i tennårene. Raser og kjønn har ingenting å si om hvem som får denne psykiske sykdommen, men det er større sansynlighet for at du får det dersom dine foreldre har det, da det har en genetisk link.

Hva som skiller bipolar lidelse og depresjon er at ved at ved en bipolar følelse, opplever personer en stor «oppsving» og en stor «nedsving». Depresjon er i steden bare denne nedsvigningen. Disse svigningene kan være ekstreme og manisk depressivitet kan i verste fall føre til selvmord.

I visse tilfeller kan en person oppleve symptomer for både mani og depresjon samtidig. De føler altså en form for mikset mani. I slike tilfeller vil personer oppleve sterke depressive følelser, men også aktivert, urolig og kan også være utagerende. Dette beskrives av mange som den verste delen av bipolar lidelse, da man kan være en fare for seg selv og andre.

Symptomer på personer som opplever mani (oppsving)

 

 • Enorm optimisme og selvtillit

 • Irritabilitet ovenfor andre

 • Aggresiv atferd

 • Mye energi

 • Problemer med å sove, men trenger likevel mindre søvn

 • Snakker usammenhengende om veldig mye forskjellig

 • Føler at de er mestre på «multitasking» og har mange tanker i hodet på en gang

 • Gjøre risikable ting, f.eks fallskjermhopping, stupe fra høye tårn, bruke masse penger

 

Symptomer på personer som opplever depresjon (nedsving)

 

 • Føler seg veldig trist og alene

 • Lavt energinivå og aktivitetsnivå

 • Søvnproblemer

 • Følelse av uro og at de ikke klarer å utrette noe

 • Ambisjonsløshet

 • Problemer med hukommelsen

 • Konsentrasjonsproblemer

 • Suicidale tanker

Riktig diagnose og behandling kan hjelpe folk med bipolar lidelse. Snakke med en lege eller annet lisensiert mental helseprofesjonell er det første skrittet for alle som mener han eller hun kan ha en bipolar lidelse. Legen kan fullføre en fysisk undersøkelse for å utelukke andre tilstander. Hvis problemene ikke er forårsaket av andre sykdommer, kan legen utføre en mental helseevaluering eller gi en henvisning til en utdannet mental helseprofesjonell, for eksempel en psykiater som har erfaring i diagnostisering og behandling av bipolar lidelse.

Bipolar lidelse kan ligne på andre sykdommer. Dette kan gjøre det vanskelig for en lege å stille en diagnose. I tillegg har mange mennesker med bipolar lidelse en annen sykdom i tillegg som for eksempel angst, rusmisbruk, eller en spiseforstyrrelse. Personer med bipolar lidelse har også høyere risiko for skjoldbrusk , migrene, hjertesykdom, diabetes, fedme og andre fysiske sykdommer.

 Hvem får bipolar lidelse?

 

Nøyaktig hva som utløser en bipolar lidelse er uvisst. Mest sansynlig har det noe å gjøre med signalstoffer til hjernen som styrer ulike impulser mellom flere deler av hjernen. Sjansen er normalt 1-2% for å utvikle bipolar lidelse. Dersom foreldrene dine er diagnostisert med lidelsen, blir sjansen 5-10%. Det er også mulig å utvikle sykdommen gjennom ulike hendelser som f.eks enormt stressende situasjoner og narkotika. Det er også rapportert om personer som har utviklet sykdommen etter traumatiske opplevelser som krig og sterk fysisk vold.

Psykose

 

I visse tilfeller kan en person med alvorlige episoder av mani eller presjon også ha psykotiske symptomer som hallusinasjoner eller vrangforestillinger. De psykotiske symptomene har en tendens til å matche personens ekstreme humør. For eksempel: Noen som har psykotiske symptomer i løpet av en manisk episode kan tro hun er et idol, være en kjendis, ha mye penger, eller ha spesielle krefter. Noen som har psykotiske symptomer i løpet av en depressiv episode kan tro han er ødelagt og pengelens, eller at han har begått en forbrytelse. Som et resultat, har mennesker med bipolar lidelse fått feildiagnostisert schizofreni.

Behandling av bipolar lidelse

 

Behandling hjelper mange mennesker, selv de med de mest alvorlige formene for bipolar lidelse får bedre kontroll over sine humørsvingninger og andre bipolare symptomer. En effektiv behandlingsplan inkluderer vanligvis en kombinasjon av medisiner og psykoterapi (også kalt “samtaleterapi”). Bipolar lidelse er en livslang sykdom. Episoder av mani og depresjon vil vanlighvis komme tlbake over tid. Personer med bipolar lidelse opplever også ofte symptomer mellom stadiene. Behandling vil også kunne dempe disse symptomene.

Medisinering av bipolar lidelse

 

Det finnes mange ulike medisiner mot denne sykdommen og alle reagerer ulikt på de. Noen blir tilsvarende helt friske under medisinsk behandling, mens andre merker nesten ingen forskjell. Medisiner mot bipolar lidelse deles inn i tre kategorier:

1. Humørstabiliserende medisiner

2. Antideppresive medisiner

3. Antipsykotiske medisiner

Humørstabiliserende medikamenter brukes for å holde tilbake de kraftige humørsvingningene personer med bipolar lidelse vil oppleve. Disse medisinene er som regel en blanding av både antideppresiva og medisiner mot mani. Det kan være f.eks litium ( antipsykose) og SSRI (selektive serotoninreopptakshemmere).

Litium fungerer ved at de påvirker reseptene på serotonin-sendende celler slik at det blir større serotininkonsentrasjonen.

SSRI som også blir kalt lykkepiller, brukes i behandling for både angst og depresjon, men også for bipolar lidelse. I stedet for å øke serotininkonsentrasjonen, hemmer SSRI opptak av serotonin og vil få en motsatt effekt av litium som brukes til mani. Litium brukes altså for humør-»oppsvingningen», mens SSRI benyttes for humør-»nedsvingningen»

Andre medisiner som brukes i behandling for bipolar lidelse inkluderer: olanzapin, quetiapin, risperidon og apriprazol.

Når skal man ta kontakt med lege?

 

Dersom du opplever at du selv eller andre rundt deg har noen av disse symptomene som indikerer bipolar lidelse, er det viktig at du får det sjekket. I visse tilfeller kan ubehandlet bipolar lidelse føre til en forverring. Det er lett å feiltolke depresjon (som er helt vanlig ) med bipolaritet. Det er viktig å huske på at ved bipolar lidelse opplever man både depresjon (nedsving) og mani ( oppsving).

Hvordan tar man kontakt med lege?

 

Alle som har norsk statsborgerskap skal også ha en fastlege. Dersom du ikke vet hvem som er fastlegen din, eller hvordan du tar kontakt med han / hun, kan du gå til helsenorge.no sine sider og se der. Dersom du eller andre opplever sterke maniske episoder eller sterke depressive episoder som kan være til fare for deg eller andre, er det viktig at du ikke nøler med å ta kontakt med et sykehus. I verste fall ring 113.