Hjerneslag


Hva er hjerneslag?

Hjerneslag er en farlig sykdom som oppstår oftest som en konsekvens av blodpropp, en forstoppelse av en blodåre til hjernen. I litt mer uvanlige tilfeller kan hjerneslag oppstå som følge av at en blodåre i hjernen sprekker (hjerneblødning).  Dette kan medføre at en stor del av hjernens oksygenforsyning blir stoppet og hjerneceller vil begynne å dø. Hvilke hjerneceller som dør og mengden av de har en betydning på alvorlighetsgraden av hjerneslaget.  

Konsekvenser av hjerneslag

Hvor i hjernen slaget oppstår har betydning for hvilke konsekvenser hjerneslaget fører til.

Hvis hjerneslaget forekommer på din høyre hjernehalvdel:

  • Paralyserende effekt på venstreside av kroppen
  • Problemer med synet
  • Tap av hukommelse
  • Rastløshet

Hvis hjerneslaget oppstår på din venstre hjernehalvdel:

  • Paralyserende effekt på høyreside av kroppen
  • Problemer med å snakke
  • Tap av hukommelse
  • Sløve, korte kroppslige bevegelser

Hvis hjerneslaget oppstår på hjernestammen:

Dersom hjerneslaget oppstår på hjernestammen, kan det gi en effekt tilsvarende som om det skulle skjedd på både høyre og venstreside av hjernen.

Alvorlighetsgraden av hjerneslag kommer an på mange faktorer som generell fysisk helse, hvor mange hjerneceller som har gått tapt og hvor lenge hjerneslaget har vart. Eldre personer har større sjanse for at et hjerneslag skal gi permanente symptomer og kan i verste fall dø av sykdommen. Friske og unge personer har mindre sjanse for å få permanente symptomer av hjerneslag, men det kan likevel oppstå.

 

Hjerneslag i Norge

I Norge forekommer det over 17 000 hjerneslag hvert år, det tilsvarer over 40 nye tilfeller hver eneste dag. Hjerneslag er en økende sykdom i Norge som følge av eldrebølgen. Hvis du er over 70 år, øker sjansen for å få hjerneslag med over 1000% sammenlignet med en person på 30 år.

hjerneslag statistikk norge

Hva er forebyggende for hjerneslag?

Nøyaktig hvordan hjerneslag oppstår og hvorfor det forekommer hos noen hyppigere enn andre,  er det vanskelig å finne svar på. Det vi vet, er at alder, fysisk og psykisk helse, samt hva vi spiser – har en effekt på forekomsten av hjerneslag. Hjerneslag er en sykdom som forekommer hos folk som også er utsatt for hjerte og karsykdommer fordi det er snakk om en fortetning av en blodåre. Det er derfor anbefalt av helsemyndighetene å unngå mye mettet fett, transfett – osv. Fysisk aktivitet som er pulsøkende skal også være forebyggende for hjerneslag. Det ser også ut til at hjerneslag kan forekomme som utslag av mye stress og andre psykiske lidelser.

 

Hva gjør du hvis du eller andre viser symptomer på hjerneslag?

Hjerneslag er en meget alvorlig sykdom som kan i verste fall føre til død. Det kan være vanskelig å ringe et nødnummer om du selv har hjerneslag, men dersom du ser noen andre som har det, er det viktig at du ringer 113 så fort som mulig. Trent helsepersonell vil dermed stille deg noen spørsmål for å bedømme situasjonen og sende ambulanse hvis de mener det er behov for det.